Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Stadiul implementării >> Detalii depunere si sume disponibile

Depunerea cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin PNDR se realizează on-line sau pe suport de hârtie, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 – 2020 aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

 

DEPUNEREA ON-LINE a proiectelor se realizează prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, indiferent de programul de lucru al AFIR.

 

ÎN PRIMELE 5 ZILE CALENDARISTICE DIN FIECARE ETAPĂ DE DEPUNERE NU SE APLICĂ PLAFONUL MAXIM DE DEPUNERE (cf. OMADR 987/ 2016; art. 5, alin. 11)

Astfel, în primele 5 zile calendaristice (respectiv, 120 de ore) de la deschiderea sesiunii de primire proiecte nu se aplică plafonul maxim al depunerii – indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

În a 6-a zi (calculat ca începând după 120 de ore de la ora deschiderii sesiunii) se aplică plafonul maxim al depunerii de 200% din nivelul alocării sesiunii anuale.

Sesiunea se închide înainte de termenul limită de depunere atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/ valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului maxim al depunerii (cf. OMADR 987/ 2016; art. 5, alin. 12).

Dacă în urma parcurgerii primei etape sau a unei etape de depunere, nu a fost atins sau depășit plafonul maxim al depunerii, se deschide o nouă etapă de depunere în care, în primele 5 zile calendaristice nu se aplică plafonul maxim al depunerii, indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

Etapa de depunere este aferente pragurilor de calitate lunare/ trimestriale precizate în Anunţul de lansare, publicat pe site AFIRwww. afir.info > Informații utile > Sesiuni primire proiecte.

 

În cele 5 zile calendaristice în care nu se aplică plafonul maxim de depunere coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiecte PNDR (vezi aici Contor depunere proiecte PNDR) nu vor avea date introduse în acest sens.

 

În cazul submăsurilor 16.4, 16.4a (pentru care se aplică ROF de selecție aprobat prin OMADR 845/ 2016) și a submăsurilor 9.1 și 9.1a (pentru care se aplică ROF de selecție aprobat prin OMADR 847/ 2016) nu există un plafon maxim alocat pentru sesiunea de primire a proiectelor din anul 2016, coloanele „Plafon depunere proiecte” și „Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii” care sunt afișate în Contor depunere proiect nu au date introduse în acest sens.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE ȘI ÎNCADRATE ÎN MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME (cf. OMADR 987/ 2016; art. 6, alin. 6).

Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului respectiv, precum și proiectele încadrate greșit de către solicitanți din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/ submăsuri/ componente (alocare distinctă).

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE sub pragul de calitate nu vor putea fi încărcate în modulul on-line al AFIR (în baza OMADR 987/ 2016; art. 6, alin. 6 și cf. sistem informatic AFIR).

Astfel, sistemul electronic de depunere nu permite încărcarea proiectelor care au un prag de calitate (rezultat în urma autoevaluării) inferior celui corespunzător perioadei în care respectivul proiect a fost depus/ încărcat.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE în cadrul sesiunilor deschise (în baza OMADR 987/ 2016; art. 5, alin. 11 și cf. sistem informatic AFIR)

Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.

 

 

DEPUNEREA PE SUPORT DE HÂRTIE a cererilor de finanțare se realizează la sediile Oficiilor Județene ale AFIR (vezi sediile Oficiilor Județene), în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile disponibile pentru sesiunile deschise), în perioadă în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare, în timpul programului de lucru al AFIR (de luni până vineri, de la ora 09:00 până la ora 14:00).

 

 

 

 

 

INFORMARE privind modalitatea de retragere a Cererilor și Deciziilor de Finanțare depuse pentru solicitarea de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR 2020

 

INFORMARE privind interzicerea utilizării de „roboți” sau scripturi de automatizare pentru depunerea cererilor de finanțare prin PNDR 2020

 

Consultați aici Anunțurile pentru sesiunile de primire a proiectelor aferente anului 2016.

 


 
Împreună creştem satul românesc.