Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 7.2 - Infrastructură rurală

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
 · creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
 · crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2
 

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
 
PRAGURILE DE CALITATE TRIMESTRIALE PENTRU SESIUNEA 2016

Infrastructura de apă/ apă uzată

- 40 de puncte pentru perioada 25.05 - 31.07.2016

- 25 de puncte pentru perioada 01.08 - 31.10.2016

Infrastructura rutieră de interes local

- 50 de puncte pentru perioada 25.05 - 31.07.2016

- 20 de puncte pentru perioada 01.08 - 31.10.2016

Infrastructura educațională și socială

- 40 de puncte pentru perioada 25.05 - 31.07.2016

- 20 de puncte pentru perioada 01.08 - 31.10.2016

 

Clarificări privind unele aspecte precizate în Ghidul Solicitantului aferent sM7.2

 

ATENŢIE! Anexa 1 - Cererea de Finanţare aferentă sesiunii 2016 a sM 7.2, care debutează în 25 mai la ora 9:00, a fost actualizată în 24 mai, la ora 19:18. Vă rugăm să utilizaţi NUMAI această versiune a Cererii de Finanţare!
 
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" mai jos:
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 7.2 - Mai 2016 RO 707 KB2mn / <1mn
2 Anexa 1 - Cerere Finanţare sM 7.2 - actualizată 24.05.2016_ora 19.18 RO 593 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate RO 89 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 - Lista cu localitatile din zona montana RO 367 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 4 - Recomandari analiză cost-beneficiu RO 56 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 5 - Contract de Finantare v02 RO 280 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6 - Fişa submăsurii 7.2 RO 1,554 KB4mn / 2mn
8 Anexa 7 - Rezultate finale ale recensământului populaţiei 2011 - Tabelul nr.3 RO 2,338 KB6mn / 3mn
9 Anexa 8 - Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale - vers. aprilie 2015 RO 5,759 KB15mn / 7mn
10 rar Anexa 9 - Lista localităţilor aglomerărilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme RO 69 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 10 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect RO 392 KB<1mn / <1mn
12 Fişa de evaluare generală a proiectului E 1.2 RO 1,343 KB4mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.