Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 7.2 - Infrastructură rurală

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
 · creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; 
 · crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2
 

· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
 

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 
Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" mai jos:
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru sM 7.2 - Mai 2016 RO 707 KB2mn / <1mn
2 Anexa 1 - Cerere Finanţare sM 7.2 - actualizată 24.05.2016_ora 19.18 RO 593 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate RO 89 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 - Lista cu localitatile din zona montana RO 367 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 4 - Recomandari analiză cost-beneficiu RO 56 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 5 - Contract de Finantare v02 RO 280 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6 - Fişa submăsurii 7.2 RO 1,554 KB4mn / 2mn
8 Anexa 7 - Rezultate finale ale recensământului populaţiei 2011 - Tabelul nr.3 RO 2,338 KB6mn / 3mn
9 Anexa 8 - Studiu potential socio-economic de dezvoltare zone rurale - vers. aprilie 2015 RO 5,759 KB15mn / 7mn
10 rar Anexa 9 - Lista localităţilor aglomerărilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme RO 69 KB<1mn / <1mn
11 Anexa 10 - Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect RO 392 KB<1mn / <1mn
12 Fişa de evaluare generală a proiectului E 1.2 RO 1,343 KB4mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.