Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 6.2 - Înființare activități neagricole

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
 
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
 

· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

BENEFICIARII:

· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

 

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.
· va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;
 

CLARIFICĂRI privind accesarea subMăsurii 6.2 și subMăsurii 6.4 

 

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2015 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura 6.2 iulie 2015 RO 855 KB3mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE pentru subMasura 6.2 RO 626 KB2mn / <1mn
3 Anexa 2 - Model Plan de Afaceri sM6.2 RO 237 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 3 – Model Contract de Finantare sM6.2 RO 252 KB<1mn / <1mn
5 Anexa 5 - Fisa submasurii 6.2 RO 141 KB<1mn / <1mn
6 rar Anexa 6 - Declaratii pe propria raspundere RO 49 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 6.3 - Declaratie privind neincadrarea in categoria „firme in dificultate” RO 139 KB<1mn / <1mn
8 Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul submasurii 6.2 RO 797 KB2mn / <1mn
9 Anexa 8 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 152 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 9 - Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat RO 1,258 KB4mn / 2mn
11 Anexa 10 - Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice RO 503 KB2mn / <1mn
12 Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate RO 3,188 KB8mn / 4mn

 
Împreună creştem satul românesc.