Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.3 - Infrastructură agricolă și forestieră >> sM 4.3 - Infrastructura de acces SILVICĂ

Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri se încadrează în Domeniul de Intervenție 2C: Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor și va avea un efect pozitiv prin îmbunătățirea condițiilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, prevenirea și stingerea incendiilor și pentru exploatarea pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3 - SILVIC:
 
· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;
 
BENEFICIARII:

· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
· Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;
· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::

· 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere
 
Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.3 - infrastructura de acces SILVICĂ - varianta consolidată septembrie 2015
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare

 
Împreună creştem satul românesc.