Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.1 - Exploatații agricole

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
 
 

Lista spețelor de comunicare privind accesarea  PNDR 2020” și „Lista întrebărilor și răspunsurilor pentru potențialii  beneficiari  PNDR 2014-2020 privind submăsurile 4.1, 4.1a și 6.1” vor fi actualizate și publicate după centralizarea și soluționarea aferentă a noilor spețe apărute.

 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.
 
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
 
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 – maximum 500.000 euro;
· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
 

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016

- 65 de puncte pentru perioada 28.04 – 31.05.2016

- 55 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

- 45 de puncte pentru perioada 01.07 – 29.07.2016

- 35 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

- 25 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

- 25 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

 

 

Puteti descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Puteți consulta aici PROIECTELE TIP aplicabile pentru Măsura 121 a PNDR 2007 - 2013. Acestea au caracter orientativ și sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Seră de legume Livadă de pomi
Fermă vaci lapte Fermă găini ouatoare Fermă de porci

ATENTIE! Cererea de Finantare pe care o depuneti pentru accesarea submasurii 4.1 trebuie sa respecte intocmai Ghidul Solicitantului, documentele si prevederile specifice submasurii 4.1.

 

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1 - aprilie 2016 RO 872 KB3mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE sM4.1 RO 3,788 KB10mn / 5mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate conform HG 28 RO 147 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B - iulie 2015 RO 625 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE_ANEXA C - iulie 2015 RO 304 KB<1mn / <1mn
6 rar Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RO 404 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane (ZM) RO 375 KB<1mn / <1mn
8 rar Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RO 251 KB<1mn / <1mn
9 Anexa4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 RO 226 KB<1mn / <1mn
10 rar Anexa 5 Sinteza studiului privind zonarea potentialului agricol RO 977 KB3mn / 2mn
11 Anexa nr 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RO 281 KB<1mn / <1mn
12 ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene) RO 81 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 1 RO 73 KB<1mn / <1mn
14 ANEXA 9 - C 1 1 Contract de Finantare sM 4.1 RO 342 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 10 - Fisa sM4.1 RO 297 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 11 Lista actelor normative utile Sm 4 1 RO 102 KB<1mn / <1mn
17 Anexa Angajament pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
18 Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 RO 113 KB<1mn / <1mn
19 E1.2 - Fisa de evaluare generala a proiectului sM4.1 V03 RO 1,609 KB4mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.