Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> sM 4.1 - Exploatații agricole

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
 
 
   
 
   

 

Notă privind DEPUNEREA documentelor SITUAȚII FINANCIARE

 

pentru sesiunile deschise în 2016 aflate în derulare

 

 

 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVE:
· Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

· Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

· Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

· Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.
 
BENEFICIARII:

· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
· pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
 
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
· pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
 – maximum 500.000 euro;
· pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
· pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
 

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

 

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016 - 2017

- 60 de puncte pentru perioada 15.12.2016 – 12.01.2017

- 45 de puncte pentru perioada 13.01.2017 – 12.02.2017

- 25 de puncte pentru perioada 13.02.2017 – 28.02.2017

 

 

Puteti descărca aici propunerea modelului consultativ de contract prestări servicii profesionale de specialitate.

 

Puteți consulta aici PROIECTELE TIP aplicabile pentru Măsura 121 a PNDR 2007 - 2013. Acestea au caracter orientativ și sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a înțelege modalitatea de întocmire a unor documente specifice.

Fermă de legume în câmp Seră de legume Livadă de pomi
Fermă vaci lapte Fermă găini ouatoare Fermă de porci

ATENTIE! Cererea de Finantare pe care o depuneti pentru accesarea submasurii 4.1 trebuie sa respecte intocmai Ghidul Solicitantului, documentele si prevederile specifice submasurii 4.1.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 - 2017 a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”, precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 Ghidul Solicitantului sM 4.1 - decembrie 2016 RO 1,213 KB3mn / 2mn
2 Anexa 1 - CEREREA de FINANTARE sM4.1 - decembrie 2016 RO 4,097 KB10mn / 5mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabilitate conform HG 28 - decembrie 2016 RO 235 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE - ANEXA B - iulie 2015 RO 625 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIU de FEZABILITATE_ANEXA C - iulie 2015 RO 304 KB<1mn / <1mn
6 rar Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative RO 404 KB<1mn / <1mn
7 rar Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane (ZM) RO 375 KB<1mn / <1mn
8 rar Anexa 3 - Lista UAT din zone cu constrangeri specifice RO 251 KB<1mn / <1mn
9 Anexa4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene iulie 2015 RO 226 KB<1mn / <1mn
10 rar Anexa 5 Sinteza studiului privind zonarea potentialului agricol RO 977 KB3mn / 2mn
11 Anexa nr 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ RO 281 KB<1mn / <1mn
12 ANEXA 6 Lista rase autohtone (indigene) RO 81 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 1 RO 73 KB<1mn / <1mn
14 rar ANEXA 8 - Codul de bune practici agricole - decembrie 2016 RO 1,580 KB4mn / 2mn
15 ANEXA 9 - C 1 1 Contract de Finantare sM 4.1 RO 342 KB<1mn / <1mn
16 Anexa 10 - Fișa sM4.1 - decembrie 2016 RO 309 KB<1mn / <1mn
17 Anexa 11 Lista actelor normative utile Sm 4 1 RO 102 KB<1mn / <1mn
18 Anexa Angajament pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
19 Anexa 12 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale in accesarea PNDR 2014-2020 RO 113 KB<1mn / <1mn
20 ANEXA 13 - Lista UAT din arealul de implementare al ITI RO 264 KB<1mn / <1mn
21 E1.2 - Fisa de evaluare generala a proiectului sM4.1 V04 RO 1,638 KB4mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.