Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.2a - Procesare produse pomicole

Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă
;

- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
· Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
· Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlociiintensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
 
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016

40 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016

35 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

30 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016

20 de puncte pentru perioada 01.08 – 31.08.2016

10 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

10 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.2a - „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

 
Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru submasura 4.2a - mai 2016 RO 687 KB2mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE pentru submasura 4.2a _mai 2016 RO 3,942 KB10mn / 5mn
3 Anexa 2 - Studiu de Fezabiltate RO 150 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - Studiu de fezabiltate - Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - Studiu de fezabiltate - Anexa C RO 305 KB<1mn / <1mn
6 Anexa 3 - Anexa 1 la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
7 Anexa 4 - Model Contract de Finantare pentru subMasura 4.2a_mai2016 RO 404 KB<1mn / <1mn
8 Formular C5 - Notă explicativă pentru modificarea contractului RO 47 KB<1mn / <1mn
9 Anexa 5 - Fisa submăsurii 4.2a RO 129 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 6 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,148 KB6mn / 3mn
11 Anexa 7 - Acte normative utile RO 102 KB<1mn / <1mn
12 Anexa 8 – Lista localități HNV RO 171 KB<1mn / <1mn
13 Anexa 9-Declaratie pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea firmei în dificultate RO 68 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 10 INSTRUCTIUNI PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE ÎN ACCESAREA PNDR 2014-2020 RO 100 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 11 - DECLARATIE pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 51 KB<1mn / <1mn
16 Fișa Măsurii 04 RO 1,013 KB3mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.