Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol >> sM 4.1a - Exploatații pomicole

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
 

NOTĂ privind pre/contractele comerciale încheiate prin submăsurile 4.1 și 4.1a

 

INFORMARE privind costurile standard și contribuție în natură aplicabile investițiilor din cadrul sub-programului tematic pomicol sM4.1a

 
Precizări legate de prevederea din Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 4.1a referitoare la lista indicativă cu investiţiile aferente înfiinţării şi/ sau reconversiei plantaţiilor pomicole
 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:

• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

 

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici:

 intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple;

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

Ferme medii :

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer 

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

Ferme mari:

 - intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).         

 

Forme asociative :

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 
Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)
 
PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016

40 de puncte pentru perioada 20.05 – 31.05.2016

35 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2016

30 de puncte pentru perioada 01.07 – 31.07.2016

- 20 de puncte pentru perioada 1.08 - 31.08.2016

10 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016

10 de puncte pentru perioada 01.10 – 30.11.2016

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER.

1.      Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2.      Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3.      Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea 2016 (în urma aprobării PNDR) a Ghidului Solicitantului (GS) pentru subMăsura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole”,

precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

 

Nr. Crt.Tip documentNume documentLimbă documentDimensiune documentDurată descărcare la 56K / 128KDescărcare
1 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru submăsura 4.1a - Mai 2016 RO 913 KB3mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANȚARE sM 4.1a - mai 2016 RO 3,662 KB9mn / 4mn
3 Anexa 2 - STUDIU DE FEZABILITATE RO 138 KB<1mn / <1mn
4 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B RO 589 KB2mn / <1mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C RO 305 KB<1mn / <1mn
6 rar Anexa 3 - Liste UAT - ANC RO 958 KB3mn / 2mn
7 Anexa 4 - Anexa 1 Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene RO 226 KB<1mn / <1mn
8 Anexa la Contractul de finanțare - DECLARATIE pe propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII RO 50 KB<1mn / <1mn
9 Formular C5 - Notă explicativă pentru modificarea contractului RO 47 KB<1mn / <1mn
10 Anexa 5 - Model Contract de Finantare pentru submasura 4.1a RO 422 KB2mn / <1mn
11 Anexa 6 - Fisa submasurii 4.1a RO 453 KB2mn / <1mn
12 Anexa 7 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol RO 2,146 KB6mn / 3mn
13 Anexa 8 - Lista actelor normative utile RO 97 KB<1mn / <1mn
14 Anexa 9 - Specificatii Tehnice Costuri Standard RO 31 KB<1mn / <1mn
15 Anexa 10 - Intructiuni privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020 RO 115 KB<1mn / <1mn
16 Fișa Măsurii 04 RO 1,013 KB3mn / 2mn
17 Valori costuri standard si contributie in natura_sM 4.1a RO 324 KB<1mn / <1mn
18 Conținut PROIECT cadru infiintare plantatie RO 34 KB<1mn / <1mn
19 E 1 2 Fisa de evaluare 4 1a RO 1,670 KB5mn / 2mn

 
Împreună creştem satul românesc.